DELA

Fel av tingsrätten att godta försening

Tingsrätten gjorde fel som godtog en missnöjesanmälan som lämnats in två dagar för sent angående en dom.

Hovrätten upphäver tingsrättens beslut.
Hovrättens avgörande visar att den som är part i ett mål i rätten ska vara noga med hur man vill ta del av domen när den ges efter att rättegången hållits.

Hovrätten har nyligen avgjort ett fall där två åtalade, far och son, lämnade in missnöjesanmälan över en dom om olaga hot två dagar för sent. Sonen begärde att få domen per e-post och fadern uppgav att han skulle ta del av den via sonen.

Tingsrätten agerade enligt de dömdas önskemål men trots det gjordes missnöjesanmälan inte i tid. De begärde då att få den godkänd med motiveringen att de inte fått tillräckligt med information, att sonen inte kunnat öppna hela domen i sin e-post och att fadern frågat efter den på tingsrätten innan besvärstiden gick ut och då fått svaret att han skulle kontakta sin son som det var överenskommet.

Gjorde fel

Sonens begäran godkändes inte medan faderns begäran godtogs och hans missnöjesanmälan accepterades.

Målsägande begärde prövning i hovrätten och motiverade överklagandet med att fadern dömts till att betala ersättning till dem och att deras rättigheter påverkas beroende på om tingsrättens dom vinner laga kraft eller inte. Hovrätten konstaterar att tingsrätten överskridit sina befogenheter när missnöjesanmälan godkändes och återförvisar ärendet till tingsrätten. (ao)