DELA

Fastnade med fingrar i köttkvarn

Den kvinna som på måndag eftermiddag fördes från Mathishallen i Mariehamn till Ålands centralsjukhus hand var en anställd som hade satt fingrarna i en köttkvarn.

Detta enligt uppgift från polisen, som också tillkallades till platsen. Enligt överkonstapel Christoffer Ahlfors behandlar man händelsen som en olycka.

– Så vitt vi har sett finns det inget som tyder på att det skulle ha varit något annat än en olyckshändelse och därav kommer vi inte att inleda någon vidare utredning. (fq)