DELA

Fastighetsaffärerna sex miljoner större

Köpesumman för fastigheter år 2016 uppgick till nästan 58 miljoner euro. Det är mer än sex miljoner mer än föregående år.
År 2016 gjordes 772 fastighetsöverlåtelser på Åland till ett värde av 57,6 miljoner euro. Den här köpesumman är över sex miljoner större än året före och en av de högsta siffrorna på hela 2000-talet hittills, skriver Åsub i en rapport.

Av det sammanlagda beloppet stod bebyggda och obebyggda områden för bostadshus för två tredjedelar.

Under 2000-talet har antalet fastighetsöverlåtelser legat mellan 700 och 800 årligen. Av dem har över 40 procent varit bostadsfastigheter och över 25 procent har varit fritidstomter.

Priset på fritidsbostäder med strandtomt visar en tydlig ökande trend sedan 2002. Däremot har priserna gått aningen neråt de två senaste året.

”Eftersom statistiken omfattar relativt få objekt, är de årliga variationerna rätt stora”, förklarar statistikchef Kenth Häggblom i rapporten.