DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fastigheter värda över 100 miljoner

131 miljoner euro, drygt. Så mycket är landskapets alla markområden och samtliga små och stora byggnader värda enligt den balansräkning för fastighetsverket som nu slutligt har fastställts.

På listan över verkets större investeringsprojekt finns bland annat ombyggnaden av lagtinget och det nya polishuset. (tt-s)