DELA

Fastigheter värda mindre

Alla de fastigheter som landskapet äger är värda 26 miljoner mindre än man först uppskattade.

Då det landskapsägda fastighetsverket bildades uppskattades värdet till 108 miljoner euro men efter att man nu utfört en grundlig värdering landar summan på 82 miljoner.

Det justeras i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 som regeringen har överlämnat till lagtinget. (tt-s)