DELA

Fast bosatta utan ström ska meddela ÅEA

Ålands elandelslag ber alla fast bosatta som ännu saknar ström eller som saknar ström på en fas, det vill säga att huset är delvist strömlöst, att meddela detta via hemsidan.

– Vi tar även emot dessa meddelanden per telefon 39 202. Meddela detta trots att ni redan tidigare anmält att ni saknar ström, skriver de i ett pressutskick.

De uppgifter man behöver är mätarplatsnummer (syns på fakturan uppe till höger), namn och telefonnummer.

– På så sätt har vi bättre möjligheter att prioritera dem med störst behov.

Målsättningen är att nästan alla fastboende ska ha strömmen tillbaka senast på fredag kväll.