DELA
Foto:

Fartygshastigheter under lupp i Sverige

Sänkningen av fartygens hastighet i Furusundsfarleden bör bli permanent.

Det fastslås i slutrapporten om erosionen i leden.
För några år sedan slog man larm om att fartyg på väg till och från Stockholm har orsakat kraftig erosion på flera stränder i skärgården.

Den högsta tillåtna farten i Furusundsleden sänktes då tillfälligt från 12 till 10 knop och Sjöfartsverket, Trafikverket och Stockholms Hamnar gav en fristående konsult i uppdrag att granska situationen mellan Vallersvik och Stabo udde. Slutrapporten, som har gjorts av Lars Granath på företaget Hydrographica, är nu klar.

Erosionen har inte har upphört men resultaten tyder på att fartsänkningen har haft en dämpande effekt. Granath anser därför att den bör gälla också i fortsättningen.

– En radikal fartsänkning till 8–9 knop skulle sannolikt lösa samtliga erosionsproblem men skapa nya och svåra logistiska problem för sjöfarten.

Högre farter än 8–9 knop kan tillämpas om de känsligaste stränderna kan få någon form av erosionsskydd eller om man skapar en alternativ och tåligare farled dit problemfartyg kan dirigeras.

– På längre sikt bör man påbörja en analys av hur olika fartyg skapar olika vågenergier vid olika hastigheter.

Både fartygets skrovform och massa, deplacement, inverkar på hur skadliga yt- och tryckvågorna som uppstår är.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!