DELA

Färre unga arbetslösa

Arbetslösheten på Åland var något lägre i oktober i år jämfört med samma tid i fjol, visar statistik som ÅSUB presenterat. Den öppna arbetslöshet var 3,9 procent, i fjol vid samma tid var den 4,0.

Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar 36 personer i sysselsättningsåtgärder uppgick till 4,2 procent. Siffran har sjunkit för ungdomar under 25 år och var 6,3 procent, i oktober ifjol var den 8,2 procent.

Siffrorna för åländska män och kvinnor var 4,8 respektive 3,6 procent. Antalet långtidsarbetslösa, 136 st, var tio personer färre jämfört med oktober ifjol.

Bland de åländska kommunerna var arbetslösheten i oktober högst i Sund (med 5,5 procent) medan det fortsättningsvis inte fanns några arbetslösa i Sottunga.