DELA
Foto: Stefan Öhberg

Färre hotellövernattningar på Åland i juli

Antalet övernattningar på de åländska hotellen minskade med 39 procent i juli jämfört med samma månad förra året. Det visar Ålands statistik- och utredningsbyrås (Åsub) senaste statistik. 31 000 övernattningar gjordes i juli jämfört med 51 000 i juli 2019.

Närmare 17 000 gäster bodde på hotell på Åland i juli, vilket kan jämföras med drygt 28 000 gäster i juli 2019.

Resenärer från Sverige stod främst för den kraftiga nedgången av antalet anlända och övernattningar, skriver Åsub. Endast 560 övernattningar gjordes av svenskar i juli. Förra året var antalet övernattningar av svenskar 22 200.

Övernattningar av finländska gäster ökade däremot från 23 600 till 29 200 i juli i år jämfört med juli förra året.

Gäster från övriga länder visade också på en kraftig nedgång.

Siffrorna baseras på uppgifter från 15 hotell.