DELA
Foto: Erkki Santamala

Färre gudingar fälldes

Årets vårjakt avslutades på måndagen och bytet blev drygt 1 700 gudingar – kvoten var 2 000.

Intresset för jakten verkar ha varit något lägre än i fjol, säger jaktförvaltare Robin Juslin.
Bytet från jakten blev 1 715 gudingar jämfört med 2 079 i fjol. Antalet beviljade jakttillstånd var nästan hundra färre än under fjolårsjakten.

Juslin säger att det inte går att säga hur många som verkligen begav sig ut. Då man ser på anmälningarna från de jägare som fått byte verkar resultatet ha varit oförändrat.

– Jaktlyckan bland de som fick byte var lika god som i fjol, säger Juslin.

Juslin säger att jakten verkar ha förlöpt väl och utan störningar.