DELA
Foto: Jonas Edsvik

Färre anlöp drabbar hamnbolagens finanser