DELA
Foto: flygfoto.ax/Peter Sjöberg

Färjorna måste sänka farten

– Roligt. En glad överraskning.

Kjell Karlsson-Nordas, som äger Yttre och Inre Julholmskläppen invid Apotekarfaret i Föglö, är tillfreds med att Trafikverket sänker storfärjornas maxfart mellan holmarna.

Kjell Karlsson-Nordas har med hjälp av sitt ombud Marcus Måtar fått rätt i sin kamp för lägre hastighet i det smala sundet. Från och med februari inför Trafikverket 13 knop som maxfart på en 500 meter lång sträcka före, mellan och efter de två små holmarna.

Under de senaste tio åren, i takt med att passagerarfartygen blivit allt större, har farten ökat och svallet har påverkat holmarnas stränder kraftigt. I Ålands skärgård har inga hastighetsgränser funnits, utom utanför Mariehamn, och storfärjorna har kört så fort de kunnat mellan holmarna, uppskattningsvis 17 knop.

Enligt Kjell Karlsson-Nordas är det Tallink Siljas fartyg som är det största problemet. Viking Lines fartyg tar, säger han, mera hänsyn och sänker farten.

Han hoppas att fartgränsen på 13 knop räcker. Han hade yrkat på 12 knops maxfart.

Fartbegränsningen träder i kraft 1 februari oberoende av om Trafikverkets beslut överklagas eller inte. Undantagna är farkoster på tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningstrafik.

Läs mer i Nya Åland!