DELA
Foto: Stefan Öhberg

Färjor växlas nästa sommar

Knipan och Ejdern byter plats under nästa års högsäsong

Det beskedet får Sottunga som klagar över Ejdern.
Dålig lastkapacitet och brist på hiss och café. Det omdömet om Ejdern levererar Sottunga kommun i en skrivelse till landskapsregeringen.

Landskapet svarar genom att hänvisa till kortrutten som då den genomförs innebär att Ejdern avyttras och de berörda i skärgården får ett nytt fartyg med högre servicenivå.

– För högsäsong 2018 ämnar landskapsregeringen byta plats mellan Knipan och Ejdern.

I dag går Knipan på norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma.

Sottunga är också kritisk till landskapets docktider och till hur man kompletterade högsäsongens tidtabell.

– I år började landskapsregeringens schema för underhåll och reparationer redan i slutet av februari. Trots det håller schemat tyvärr på till maj eftersom vi inte kan ta flera fartyg samtidigt ur trafik, svarar landskapet.

– Utgångspunkten när m/s Ejderns turlista kompletterades med nya turer under högsäsong på torsdag och lördag förmiddag, var att lägga till turer där det var tekniskt möjligt utan att trafikera på natten.