DELA
Foto: Jonas Edsvik

Färjfästet i Åva ska utredas

Ska kortruttshamnen på Brändö byggas intill det gamla eller på ny plats? Det ska utredas i en miljökonsekvensbedömning som landskapet nu inväntar anbud på.
Med anledning av att Ålands landskapsregering i Kortruttsprojektet västra Föglö handlar upp ett nytt större tonnage till förbindelsen Degerby – Svinö, flyttas befintligt tonnage M/S Skarven till rutten Åva – Osnäs. Färjfästena i Åva/Långö och Osnäs måste då byggas om för att passa tonnaget. Dessutom är de befintliga konstruktioner för färjfästet på Åva/Långö uttjänta och kräver omfattande renovering.

– Eftersom färjfästet i Åva till följd av detta behöver förnyas, utreds om färjfästet ska byggas intill det gamla eller på en ny plats där fartygets körsträcka kortas med cirka 2,5 km eller cirka minuter, vilket skulle ge positiva effekter på bland annat driftskostnader, servicenivå och CO2-utsläpp, skriver landskapet i sitt beslut.

Landskapsregeringen har nu beslutat begära in anbud på en miljökonsekvensbeskrivning för en hamn på Åva i Brändö kommun.