DELA
Foto: PRIVAT

Färjan som kan ersätta Skarven

En eldriven, miljövänlig flakfärja kan sättas in på Föglölinjen.

Men bara om kortrutten och en ny hamn på västra Föglö blir verklighet.
Kortrutten har inte klubbats, ett nytt färjfäste på västra Föglö har inte klubbats och inget spadtag har ännu tagits. Men det hindrar inte landskapsregeringen att redan tänka på flytetyg.

I måndags var en delegation med infrastrukturminister Mika Nordlund (MSÅ) i spetsen till Gdansk i Polen för att bekanta sig med ett byggprojekt som så småningom ska bli färjan Elektra. Elektra är en öppen flakfärja som så småningom ska sättas in mellan Nagu och Pargas.

– Det handlar om en dieselhybrid som kan drivas helt med elbatteri. Den skulle vara ett fullt möjligt, koldioxidfritt alternativ om kortrutten blir ett faktum, säger Nordberg.

Färjan kan köra åtta minuter på en fem minuters laddning. Kortruttens planerade 17 minuters färjtur skulle alltså kräva cirka tio minuters laddning. Färjan är också försedd med solceller som bidrar till belysningen ombord.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!