DELA
Foto: Arkiv Erkki Santamala

Får snabbdos med kunskap om Åland

Självstyrelsen, Åland i siffror och Åland i samverkan med riket.

Det ingår i det kunskapspaket som högsta tjänstemannakåren i Helsingfors i dag ska få ta del av.
Flera av de problem som under det senaste året har uppstått mellan Åland och riket har berott på bristfälliga kunskaper om självstyrelsen inom ministerierna och bristande praktiskt samarbete. De missförhållandena hoppas landskapsregeringen nu kunna rätta till då sammanlagt 16 kanslichefer, statssekreterare och andra högra tjänstemän besöker Åland i dag.

Dagen inleds med att lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och resten av landskapsregeringen presenterar både självstyrelsen och sig själva inklusive den politiska situationen på Åland.

Under lunchen får kanslicheferna information om Ålands näringsliv och åländsk statistik och efter det redogör landshövding Peter Lindbäck om samverkan mellan riket och landskapet.

Dagen avslutas med en diskussion om bland annat vilken roll statsrådets kansli, justitieministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet och respektive sakministerier bör ha i Ålandsfrågor och också om hur man i riket ser på behovet av samarbete med Åland.