DELA

Fångstdatumet inte längre krav

Finland tvingas backa i det nationella kravet på att butikerna måste ange när en fisk är fångad, det strider mot EU:s lagstiftning om likabehandling av livsmedelsföretagen inom unionen. Däremot måste fiskens minsta hållbarhetsdatum eller sista förbrukningsdag fortsättningsvis alltid skrivas ut.

Jord- och skogsbruksministeriet hoppas att märkningen av fångstdag fortsätter också efter att den blir frivillig från och med november.

– Det ligger både i konsumenternas och livsmedelsföretagarnas intresse och stöder statsrådets strategi för att främja närproducerad mat, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio i ett pressmeddelande från ministeriet. (tt-s)