DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>TVÅHJULING Att en moped är mindre farlig för omgivningen än en bil inverkade på hovrättens dom. Bilden är tagen i ett annan sammanhang.

Fängelsestraff bytt till stränga böter

Hovrätten har lindrat tingsrättens tidigare dom mot en 16-åring som kört moped grovt rattfull.
Fyllekörningen inträffade i oktober i fjol på vägen i ett bostadsområde på landsbygden. Föraren, som då var 16 år, körde moped trots att han druckit så mycket alkohol att han hade en promillehalt på minst 1,67 i blodet.

Tingsrätten tog ingen hänsyn till att föraren var ung, att han var ostraffad sedan tidigare och att fordonet var en moped. Därför dömdes han till ett kortare villkorligt fängelsestraff på 30 dagar och til 30 dagsböter, totalt 180 euro. Körförbudet fastställdes till juni 2015.

Föraren överklagade domen och hovrätten har nu lindrat straffet. Fängelsedomen upphävdes och körförbudet förkortades till 11 april 2015. Hovrätten beaktade i motsats till tingsrätten att en moped är mindre farlig för omgivningen än en bil och att föraren inte hade förorsakat någon konkret fara.

Däremot skärptes bötesstraffet rejält, från 30 till 80 dagsböter. Det betyder att bötessumman höjdes till 480 euro.

(Bilden av mopeden är tagen i ett annat sammanhang).