DELA

Fängelsedomar i knarkmål

De tre huvudåtalade i det stora narkotikamålet på Åland döms alla till fängelsestraff. Den som av åklagaren pekats ut som ledaren döms till ovillkorligt fängelse i tre år och fyra månader för grovt narkotikabrott och grov misshandel.
De dömda har dock inte varit involverade i någon kriminell sammanslutning, som åklagaren tidigare har hävdat. Tingsrätten finner inte att den anklagelsen har blivit styrkt och inte heller att våldsbrotten har någon koppling till narkotikahandeln. Dock räknas narkotikabrottet ändå som grovt eftersom det har handlat om stora mängder samt mycket farliga droger. Narkotikan har också spridits till flera personer och avsikten med försäljningen har varit att tjäna mycket pengar. Huvudbevisningen har bestått av bland annat vittnesmål av drogköpare, beslagtagen narkotika och avlyssnade telefonsamtal.

Den så kallade ledaren, som är i 30-årsåldern, ska utöver sitt fängelsestraff betala tusentals euro i ersättning till staten och brottsoffren. Han ska ha tjänat närmare 25 846 euro på droghandeln som har skett kontinuerligt mellan januari 2016 och juni i år.

– Med tanke på att tingsrätten har bedömt både misshandeln och narkotikabrottet som grova är det en skälig dom. Sedan får jag och min klient diskutera om det är aktuellt med ett överklagande eller inte, säger mannens ombud Christer Söderberg.

Den man i 20-årsåldern som enligt åtalets beskrivning varit indrivare av drogskulder döms till ovillkorligt fängelse i två år och tio månader. Han ska också betala ersättning på totalt drygt 5 000 euro till brottsoffren samt FPA och staten. Han har tidigare i rätten berättat att han känt sig hotad och pressad av ”ledaren”, något som tingsrätten inte tycker är trovärdigt.

Den tredje huvudåtalade döms till ett villkorligt fängelsestraff på ett år och åtta månader för grovt narkotikabrott och försök till utpressning. Tingsrätten bedömer hans inblandning i det grova narkotikabrottet som allvarligt då hans verksamhet främst gått ut på att förmedla narkotika till andra. Han är tidigare ostraffad.

Ytterligare fyra personer har dömts för olika brott i samband med den stora narkotikarättegången. Åtalen gäller främst straffbart bruk av narkotika. Narkotikarättegången är en av de mest omfattande på Åland någonsin.

Läs mer i Nya Åland!