DELA
Foto: Erkki Santamala

Fågelskador ska utredas

Hur ska man hantera de skador som olika fåglar som till exempel gäss och tranor förorsakar på jordbruksgrödor? Ska man införa stöd inom ramarna för landsbygdsutvecklingsprogrammet, ska man i vissa strikta undantagsfall tillåta en strikt reglerad skyddsjakt?

Bland annat de frågorna ska en arbetsgrupp nu fundera på. Gruppen ska också presentera förslag till framtida regelverk och finansieringsmodeller. (tt-s)