DELA

Facken sågar egen avtalsrätt

Åland ska inte överta behörigheten att besluta om arbets- och kollektivavtal.

Det anser Tehy på Åland, Akava-Åland, FOA-Å och TCÅ.
De stora riksomfattande fackorganisationerna sade i en intervju i Nya Åland i augusti blankt nej till förslaget att Åland skulle få rätten att ingå egna kollektivavtal. Nu säger fyra åländska fackavdelningar samma sak i sina utlåtanden om Ålandskommitténs betänkande.

Tehys avdelning på Åland anser att kollektivavtalen bör stanna kvar på rikets nivå, bland annat för att säkra grundtryggheten.

Föreningen konstaterar också att de ändringar som kommittén föreslår påverkar arbetsdomstolens roll och att kommittén inte tar ställning till hur och vem som ska lösa eventuella tvister om hur avtalen ska tolkas eller tillämpas.

Tehy välkomnar däremot det språkpolitiska förslaget att det införs ett krav på att ett avtal ska vara översatt till svenska innan det träder i kraft på Åland.

Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å, påpekar att Åland är litet och att de stora ekonomiska och personalresurser som en överföring skulle kräva är begränsade.

Föreningen hänvisar i övrigt till ett tidigare utlåtande från 2015.

– Vi vill framhålla att vi helt motsätter oss en överföring av arbetsrätten från riksdagen till lagtinget, skrev FOA-Å bland annat då.

Både Akava-Åland och tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ, är inne på samma linje.

Läs mer i fredagens Nya Åland!