DELA
Foto: Annica Lindström

Facken ratar utökad åländsk avtalsbehörighet

Bör Åland få behörighet att besluta om arbets- och kollektivavtal?

Absolut inte, anser FFC:s Jarkko Eloranta, Akavas Sture Fjäder och Sjömansunionens Simo Zitting.
I Ålandskommitténs slutbetänkande om en ny självstyrelselag föreslås att landskapet, ifall lagtinget så vill, ska kunna ta över behörigheten om kollektiv- och arbetsavtal.

Förslaget faller inte i god jord hos företrädare för tre av Finlands stora fackliga centralorganisationer.

FFC:s Jarkko Eloranta ser förslaget som mycket problematiskt.

– Det är svårt att förstå eller motivera varför det skulle vara olika arbetsvillkor på olika ställen i Finland, skriver han i en mejlkonversation med Nya Åland.

Akavas ordförande Sture Fjäder tar upp det faktum att Ålands offentliga sektor har rätt att stifta egna avtal, ett system som han menar fungerar bra. Han motsätter sig ändå starkt att Åland skulle ta över de övriga avtalen, det skulle vara ett steg för långt, menar han.

Också Sjömansunionens Simo Zitting är ytterst tveksam till att det vore en god idé för Åland att ta över kollektivavtalen.

– Kollektivavtalen är kärnan av arbetslagstiftningen. Den kollektivavtalslag som vi har är bra. Jag ser ingen orsak till varför Åland skulle ta över dem.

– Samma lagar ska gälla alla. Åland är inget undantag.

Läs mer i måndagens Nya Åland!