DELA
Foto: Jonas Edsvik

Facebookinlägget kan vara ett brott

Birgitta Johanssons Facebookinlägg i förra veckan kan strida mot lagen.

– Det finns risk för att det kan vara ett brott i och med att hon antytt att homosexualitet är en sjukdom, vilket är kränkande för folk med den sexuella läggningen, säger Lena Nordman, vicehäradshövding och rättegångsjurist.
Sexuell läggning infördes 2011 som skyddsobjekt i strafflagen om hets mot folkgrupp.

– Det kanske redan har gjorts någon polisanmälan. Här har vi ett inlägg som antyder att homosexualitet är en sjukdom vilket är kränkande och inte vetenskapligt bevisat, säger Lena Nordman.

Men även om inlägget går att moraliskt ifrågasätta eller fördöma, så är det nödvändigtvis inte ett brott, förklarar hon vidare.

– Hur det skulle dömas är ingenting som man kan veta på rak arm. De här brotten är väldigt svåra då det hänger på motiven bakom, säger hon.

Vid en eventuell polisanmälan kommer åklagaren att efter genomförd förundersökning att bedöma om det finns skäl till att väcka åtal.

– Domstolen prövar därefter i en muntlig handläggning om vad de tycker att Birgitta Johanssons uppsåt är.

Det betyder i praktiken att domstolen vid ett åtal skulle bedöma uppsåtet bakom inlägget och huruvida hennes motiv är förnedrande eller inte, objektivt sett, förklarar hon.

Läs mer i måndagens Nya Åland!