DELA
Foto: Jonas Edsvik

Facebookgrupp för att locka åländska läkare?

Tillgången på kompetent personal är ÅHS viktigaste tillgång – men hur jobbar man med rekryteringen av den svåraste gruppen, specialistläkarna?

Det var ett tema på seminariet om framtidens vård förra veckan.
Chefläkare Jaana Lignell berättade om den historiskt sett svåra utmaningen som fortsättningsvis gäller – rekryteringen av specialiserade läkare.

– Det tar minst tolv år för en läkarstuderande att bli specialistläkare, konstaterade hon.

I dag har ÅHS totalt 76,6 läkartjänster plus sju tandläkartjänster. Femton av de 76,6 läkartjänsterna finns inom primärvården. 35 procent av tjänsterna saknar ordinarie innehavare.

Inom specialsjukvården finns 46,6 läkartjänster. 16 procent av tjänsterna saknar ordinarie innehavare.

Vad beträffar läkare inom primärvården, alltså specialistläkare inom allmänmedicin, har Åland flest vakanser i hela Finland i en jämförelse med omgivande regioner.

ÅHS-läkaren Mogens Lindén tog fasta på rekryteringen av läkare som är ålänningar och som kanske gärna flyttar hem när de har klarat av hela sin utbildning.

– För tio år sedan skickade ÅHS ut ett speciellt cirkulär till ålänningar under utbildningstiden. I dag skulle det vara hur lätt som helst att ha en Facebookgrupp där ÅHS kunde hålla kontakten med läkarstuderandena, var hans enkla och handfasta förslag.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!