DELA
Foto: PRIVAT

Få stöder kortrutten i färsk gallup

Endast 12,6 procent av de drygt tusen deltagarna i Åland Gallup ställer sig bakom landskapsregeringens kortruttsprojekt.

Nästan en tredjedel vill endast utreda tunnelalternativet och var fjärde tycker att olika alternativ ska ses över.
I september månads Åland gallup fick ålänningarna ta ställning i den omdebatterade frågan om trafiken till Föglö.

Nästan en tredjedel, 31,2 procent, vill att landskapet koncentrerar sig på att bygga en tunnel mellan Lumparland, Svinö och Föglö, Degerby.

En fjärdedel, 25,4 procent, anser att landskapsregeringens kortruttsprojekt ska läggas ner och att man istället ska utreda och ta in anbud på alternativa lösningar ”där befolkningsmängd, demografi, näringsliv samt trafikbehov under högsäsong beaktas”.

Var femte, 20,6 procent, vill att färjtrafiken ska fortsätta som i dag men i förlängningen med en miljövänligare färja. 12,6 procent stöder landskapsregeringens pågående kortruttsplaner med nytt färjfäste på norra Gripö, bro över Spettarhålet och elhybridfärja.

Bland gallupdeltagarna som bor i skärgården är stödet för kortrutten ännu lägre, 7,4 procent. 39,8 procent ställer sig däremot bakom tunnel-alternativet.

Den enda grupp där landskapsregeringens förslag är det populäraste svarsalternativet är bland deltagare som svarat att de skulle rösta på Liberalerna om det vore val i dag.

Läs mycket mer om detta i tisdagens Nya Åland!