DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>RUSTAS UPP Ledamöterna var inte pigga på att spara på lagtingsbyggnadens renovering.

Få omröstningar när budgeten klubbades

Budgeten för 2016 klubbades i lagtinget i går under odramatiska former.
Efter att utan någon diskussion klubbat igenom landskapsregeringens lagförslag om ändringar i i skattelagstiftningen, höjda landskapsandelar för socialvården med anledning av den nya hemvårdsstödslagen och förlängning av bostadssparpremiesystemet var det i går dags för lagtinget att ta ställning till budgetförslaget för 2016.

Budgeten har tidigare behandlats i finans- och näringsutskottet och debatterats i lagtinget och några av de frågor som diskuterats tidigare togs nu upp till omröstning.

Ålands framtids Brage Eklund ville ha omröstning om Axel Jonssons budgetmotion att Ålands ombudsmannamyndighet ska bistå ålänningarna med rådgivning i upplevda brott mot självstyrelselagens språkbestämmelser. Förslaget stöddes av Obunden samlings ledamöter Lars Häggblom och Fredrik Fredlund samt Stephan Toivonen (ÅLD).

Ålands Framtid ville också ha igenom en motion om att ÅMHMs taxasystem ska förändras så att avgifterna sänks med 25 procent samt att att avgift endast debiteras när tillsyn utförs. Även denna motion fick stöd av Obunden samling och Åländsk demokrati.

Stephan Toivonen har under budgetbehandlingen argumenterat flitigt för att landskapet ska spara även när det gäller lagtingsbyggnadens renovering och drev frågan till omröstning, men fick inget understöd.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!