DELA

Extra morföräldrar hjälper barnfamiljer

Extra far- eller morföräldrar behövs i många åländska familjer. Nu har mammorna Jessica Wickström och Maria Dahlgren på eget initiativ börjat samordna barnfamiljer med frivilliga som kan hjälpa till med olika saker.

– Familjerna har träffats en gång, berättar Jessica Wickström. Det var runt 15 vuxna som kom.

På onsdag, den 24 februari, träffas de som vill vara extra far- eller morföräldrar, klockan 18.00 på Folkhälsan.

– Alla intresserade får haka på!

Både familjer och frivilliga ska berätta lite om sig själva och sina intressen och därefter ska matchningen äga rum. Meningen är sedan att de frivilliga ska stödja barnfamiljerna efter behov. Allt sker ideellt. (ka-f)