DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>STÄLLER FRÅGA Före detta näringsminister Fredrik Karlström anser att det är fel av landskapet att satsa sex miljoner euro på ett nytt kontorshus då den privata marknaden kämpar för att få sina tomma utrymmen uthyrda.

Ex-minister kritisk till kontorsprojekt

Är det rimligt att landskapet ska satsa 6 miljoner euro på Itiden 3 då många privata kontorslokaler står tomma?

Den undrar före detta näringsminister Fredrik Karlström.
År 2000 beslöt Ålands pensionsfond att bygga ut Itiden etapp 3. Nu har fonden sökt om och beviljats bygglov och den planerade byggstarten är i höst.

Fredrik Karlström är kritisk framför allt mot att huset blir en aktör på den privata marknaden i en tid när flera kontorslokaler står tomma.

– Jag ifrågasatte det offentliga byggandet av komplexet redan innan beslutet togs år 2000, skriver han på sin blogg.

– I min tid som näringsminister försökte jag flertalet gånger prata med dåvarande finansminister Roger Nordlund, som högsta politiska ansvarig för Pensionsfonden, om att inte bygga ut mer kontorsutrymmen. Utan istället bygga studentlägenheter om det är så att man skall använda all sin byggnadsrätt.

– Så Mats Perämaa, vad tycker du? Är det rätt av den offentligt ägda pensionsfonden att investera i ytterligare kontorslokaler för (om jag förstod det rätt) 6 000 euro kvadratmetern eller 6 000 000 euro?

Nya Åland vidarebefordrar frågan till finansministern men Perämaa vill dock vänta med att svara.

Läs mer i dagens papperstidning.