DELA
Foto: <07_Bildrubrik>VÅGA FRÅGA OM VÅlD Eva Sundborg disputerar.

Eva Sundborg doktor på våld

Eva Sundborg, bördig från Finström Godby, avlade fredagen den 20 november doktorsexamen i vårdvetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm.
Titeln på hennes avhandling lyder: Om man inte frågar får man inget veta.

Bakgrunden är att våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem, berättar Eva Sundborg i ett pressmeddelande.

– Effekterna på en kvinnas hälsa kan vara förödande på många plan så även på eventuella barns hälsa och för samhället, skriver hon.

Kvinnorna vänder sig vanligen till hälso- och sjukvården och personalen behöver därför vara medveten om sitt ansvar att identifiera våldet och att ge vård. Distriktssköterskor i Sverige möter kvinnor i alla åldrar.

Studier visar att personal i primärvården har brister i beredskap men det saknas kunskap om distriktssköterskors beredskap, om verktyg för att mäta beredskap samt om utbildningsprogram för beredskap bland distriktssköterskor.

Då sådan kunskap är viktig för att distriktssköterskor ska kunna bidra till bättre hälsa hos kvinnor som utsatts för våld syftar denna avhandling till att utforska dessa områden, heter det.