DELA
Foto: Ida K Jansson

Eva Nyberg får landskapets kulturpris

Ålands kulturdelegation har utsett journalisten Eva Nyberg till landskapets kulturprismottagare 2018.
Eva Nyberg utsågs till mottagare av landskapets kulturpris 2018 vid kulturdelegationens möte den 24 april. Prissumman är 4 000 euro och tilldelas Nyberg med följande motivering:

”Som ordförande för Föglö hembygdsförening är Eva Nyberg en drivande kraft i föreningens förvaltning och underhåll samt tillgängliggörande av den unika gården Enigheten från 1700-talet, på Föglö. Nyberg är även redaktör för hembygdsföreningens tidskrift Gammalt och Nytt från Föglö i vilken Föglös historia och samtid dokumenteras temavis.

I rollen som journalist bevakar och beskriver Eva Nyberg den åländska kulturverksamheten- och politiken genom djupdykande reportage och intervjuer. Hon backar inte inför obekväma frågor och främjar därmed en aktiv kulturdiskussion genom sin granskning av kulturlivet på Åland.”

Kulturpriset delas ut på självstyrelsedagen den 9 juni i samband med landskapets övriga medalj- och stipendieutdelning. (ke)