DELA
Foto: Stefan Öhberg

Europadagsfirandet tjuvstartade

En dag inför Europadagen hölls ett hållsbarhetsevenemang för allmänheten i Maxinge. Ett tjugotal projekt presenterade sig.

På plats fanns även EU-parlamentarikerna Nils Torvalds och Christofer Fjellner samt bland andra riksdagsledamoten Mats Löfström.

Mona Gustbee och Maija-Liisa Stenlund sitter och följer med programmet på scenen, även om det på grund av akustiken inte är speciellt enkelt att höra vad som sägs.

Gustbee är aktiv i en av dagens utställare – Rädda Lumparn. Rädda Lumparn har även EU-finansiering för sin verksamhet. Hon berättar att projektets nya damm i Jomalaviken ska invigas i slutet av månaden. Dammen ska minska fosfor- och kväveutsläppen i viken.

Vad väntar du dig av dagens program.

– Det ska bli spännande att lära sig mer, säger hon.

Nils Torvalds är medlem i EU-parlamentets miljöutskott. Han säger att en av de stora miljöfrågorna som parlamentet ska behandlas innan EU-valet om ett drygt år är plastavfall.

– Vi har ganska mycket sådana plaster som inte kan återanvändas, säger Torvalds.

Engångsplasterna leder till ökad nedskräpning på land och i havet. EU plan är att utforma ett nytt plastkretslopp som genom konkreta åtgärder ska förhindra att plastavfall hamnar i havet.