DELA

EU slopar extra samtalsavgifter

Om två år betalar du samma pris som hemma för dina mobilsamtal oavsett var i EU du befinner dig.

Roamingavgifterna slopas 2017.
EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europarådet klubbade i går en överenskommelse om att inom EU helt slopa de så kallade roamingavgifterna, det vill säga de avgifter som du i dag måste betala om du använder mobilen eller smarttelefonen utomlands.

I stället skall du, oavsett var i EU du än är, alltid betala samma pris för ett samtal som i ditt hemland. Roamingavgifterna sänks i april 2016 för att försvinna helt den 15 juni 2017.

Efter det behöver ingen längre stänga av telefonen i EU-länderna av rädsla för att åka på en dyr nota. Det behöver man i och för säg inte heller i dag.

Redan nu har avgifterna tak på 19 cent per samtalsminut, 6 cent per SMS och 20 cent per Megabit data, utan moms. Efter april blir motsvarade tak 5, 2 och 5 cent.

Sedan EU 2007 började ta tag i problematiken har roamingpriserna sjunkit med 91 procent. Då dagens maxavgifter infördes ledde det till att de inhemska priserna sjönk i medlemsländerna. Kommissionen avfärdar därför farhågor om att gårdagens beslut kan leda till generellt dyrare samtal som obefogade.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!