DELA

EU-program gav flera nya företag

27 nya företag och 76 nya årsarbetsplatser.

Det har regionala utvecklingsfondens miljoner resulterat i.
Slutrapporten för det som formellt heter Ålands operativa program för europeiska utvecklingsfondens 2007-2013 är klar.

Totalt handlar det om drygt 12,25 miljoner euro som har satsats på att utveckla näringslivet. Av de pengarna kommer 3,1 miljoner från EU, lika mycket från landskapet och resten från privata finansiärer.

EU:s utgångspunkt har varit att stärka konkurrenskraften, öka tillväxten och stärka produktivitet och innovation.

På Åland har man riktat in sig på områden som har varit svagt utvecklade och också områden som har haft goda förutsättningar för att växa, till exempel inom hotell och restaurangbranschen. Men man har också tittat på bland annat energieffektivitet, ett exempel på projekts som förverkligats är ÅCA:s biogasanläggning i Jomala.

Andra kända projekt är utvecklingen av stadens centrum, City Mariehamn, Åland Convention Bureau, Ungt entreprenörskap och Mat Åland.

Landskapsregeringen bedömer programmets resultat som gott. Miljonerna har resulterat i 27 helt nya företag vilket är 17 fler än det ursprungliga målet. 11 av dem finns i Mariehamn, 14 på landsbygden och två i skärgården.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!