DELA
Foto: Jonathan Vik

EU-parlamentariker tror på regionernas självbestämmanderätt

Den katalanska EU-parlamentarikern Jordi Solé är ordförande för gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (EFA) i EU-parlamentet. Han besöker Åland för att bland annat diskutera minoriteters och självstyrda regioners inflytande på ett seminarium ordnat av Ålands framtid.

Solé kommer från den självstyrda regionen Katalonien i Spanien. Trots att Åland och Katalonien är två ganska olika områden med olika historia ser han vissa likheter.

– Vi båda hävdar vår rätt att bestämma vår politiska status och har en känsla av en åtskild nationell identitet.

På måndagen ordnade Ålands framtid ett seminarium om minoriteters röst i EU för att uppmärksamma landskapets hundraårsjubileum. Där närvarade också politiker från andra självstyrda regioner. Bland annat den korsikanska EU-parlamentarikern François Alfonsi närvarade.

– Det är alltid intressant att jämföra och dela erfarenheter mellan regioner. Man kan inte hitta två likadana fall. Men man kan hitta samma förutsättningar som att ens egen nationella identitet inte behandlas väl av landets regering.

Problem

En slutsats under seminariet var att minoriteter inte alltid behandlas väl i medlemsländerna.

– Vi kom fram till att i teorin är allt okej men i praktiken är det inte alltid det.

Han lyfter upp den makedoniska minoriteten i Bulgarien som nekades rätten att bilda ett politiskt parti. Han menar också att väldigt skyddade minoriteter som den tyskspråkiga minoriteten i Belgien haft problem.

– Därför borde Europeiska kommissionen ha befogenheten att kontrollera om medlemsländerna behandlar sina minoriteter väl. I dagsläget är det upp till länderna själva. Kommissionen borde ha verkställande befogenheter.

Olika

Solé och hans parti är för ett självständigt Katalonien. Men självständighet behöver inte vara varje autonom regions strävan.

– Vi har en demokratisk ambition att en dag rösta fritt i en folkomröstning om vår nationella status.

– I Katalonien strävar många efter självständighet. Men andra kan sträva efter mer autonomi. Resultatet behöver inte alltid vara självständighet.

Borde alla autonoma regioner i EU ha en egen EU-parlamentariker?

– Praktiskt sett är det omöjligt men det beror på medlemslandet. I vissa fall är det logiskt att ge en plats. Åland är ett sådant exempel. Eftersom Åland är den enda regionen i Finland med speciell status, är hundra år gammal och tryggades av nationernas förbund är det logiskt.

När Storbritannien lämnade EU fick Finland en extra plats i EU-parlamentet. Då var det tal om att ge den till Åland.