DELA
Foto: Ida K Jansson

EU-parlamentariker på Ålandsbesök

Ålands skärgård imponerar på EU-parlamentarikerna som är på tvådagars besök för att bekanta sig med den lokala fiskenäringen.
Det är på den finska europaparlamentarikern, Nils Torvalds, förslag som EU:s fiskeriutskottet beslöt att skicka en delegation till Åland för att bekanta sig med fiskerinäringen runt Östersjön och det åländska fiskeriet.

Delegationen är på Åland i två dagar och består av fyra Europaparlamentariker med representanter från Italien, Portugal, Tyskland och Finland.

Nils Torvalds vill lyfta upp Ålands skärgård som han tycker är unik. Torvalds säger att diskussionerna har varit livliga och att grundtanken bakom besöket är att öka förståelsen för den småskaliga fisknäringen.

– Först och främst vill vi visa våra syd- och västeuropeiska vänner den unika skärgården som Åland har. Du hittar inte en liknande miljö annanstans i från Europa, säger Torvalds.

Europaparlamentets olika utskott kan med jämna mellanrum åka på resor till olika delar av världen för att bekanta sig med lokala förhållanden och få en inblick till det fortsatta lagstiftningsarbetet. Torvalds säger att man i besluten om fisknäringen har glömt det småskaliga fiskeriet.

– Vi har ett problem där EU:s medlemsstater gör beslut utifrån de stora företagen. I dag finns det tre aktörer som håller på med trollingfiske på Åland, vi måste få en fiskepolitik som beaktar den småskaliga verksamheten.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!