DELA
Foto: Stefan ÖhbergAnna-Lena Sjölund

EU naggar på Ålands behörighet

Finland kan köra över Åland i frågor som egentligen är Ålands egen behörighet när det hamnar på EU-nivå. Det visar en färsk rapport från Ålands fredsinstitut.
Den uppfattningen som finns på Åland att EU-medlemskapet försvagat självstyrelsen har nu bekräftats av folkrättsjuristen Anna-Lena Sjölund.

I sin rapport ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” finner hon att en viss del av den åländska behörigheten faktiskt har förskjutits till riket.

Det berör fall där behörighetsfördelningen inte kan kan följas, exempelvis när EU har bestämt att en stat endast får utse en nationell myndighet som rapportör till EU. Då är det staten som har beslutanderätten även i sådana frågor där Åland själv har behörighet att bestämma.

Men Anna-Lena Sjölund menar att frågan är komplicerad eftersom Finland har en skyldighet att se till att EU-lagarna följs i hela landet, inklusive på Åland, och att den skyldigheten kan stå i konflikt med självstyrelselagen.

– Utmaningen i den pågående översynen av självstyrelselagen är att tillförsäkra en gynnsam utveckling av självstyret samtidigt som Finlands folkrättsliga ansvar inte sätts ur spel, skriver Anna- Lena Sjölund.

Hela rapporten finns att läsa på Ålands fredsinstituts hemsida www.peace.ax