DELA
Foto: Stefan Öhberg

EU har synpunkter på åländsk lagstiftning

Den åländska plan- och bygglagen kan behöva ändras för att uppfylla gällande EU-direktiv. EU-kommissionen anser att Åland inte uppfyllt kraven. Hur omfattande ändringar som behövs är ännu oklart.

EU-kommissionen har lämnat ett yttrande om att Ålands och Finlands lagstiftning inte uppfyller EU:s krav gällande byggnaders energiprestanda och energieffektivitet.

Landskapsregeringen har nu gett utlåtande till Utrikesministeriet om att man avser ändra den åländska lagstiftningen. EU har synpunkter på sju olika punkter. Landskapet konstaterar i en del fall att den åländska lagen är bristfällig på flera punkter och att slutnotifieringen av EU-direktiv gjorts fel.

Exakt hur stora lagändringar som behövs för att åtgärda felen är ännu oklart. Saken utreds av Gustav Blomberg på infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

– Det kommer krävas en del ändringar i plan- och bygglagen, men det är svårt att säga hur stora. Jag gör en utredning nu och sedan ska vi ta fram en lagpromemoria. Det kommer nog krävas ändringar i plan- och bygglagstiftningen.

Hur stora ändringar handlar det om? Är det ändringar som får praktisk betydelse?

– Som vi ser det nu kommer det också innebära en del ändringar i åländska byggbestämmelser när det gäller energi- och installationssystem och i lagarna om energideklarationer. Det är svårt att säga hur stora ändringarna blir, men plan- och bygglagen är lagstiftning som är ganska nära medborgarna, säger Gustav Blomberg.

Nu ska det först utredas, sedan går det mer exakt säga hur mycket det kommer påverka.

Hur länge tar utredningen?

– Vi ska hålla på under hösten. Utredning och en lagpromemoria är första steget, sedan ska vi föra det till lagberedningen och fortsätta där.

Klart nästa år?

I utlåtandet till Utrikesministeriet skriver landskapsregeringen att målet är att lagstiftningen kan vara i kraft i början av 2023.

Men om utredningen och ett lag-PM ska göras i höst … sedan ska lagberedningen ta fram ett förslag, det ska godkännas, gå till lagtinget, behandlas där och sedan blir det lagstiftningskontroll, som kan ta flera månader ..? Det låter optimistiskt?

– Det kan vara att bedömningen är optimistisk. Men vi måste göra det så fort som möjligt när det kommer från kommissionen. Allt beror på utredningen, säger Gustav Blomberg.

Eventuellt tar landskapet in extern hjälp för utredningen.