DELA
Foto: Stefan Öhberg

EU-delegation synar fiske på Åland

En delegation på 15 personer från Europaparlamentets fiskeriutskott besöker Åland den 16-17 juli.

– Europaparlamentets olika utskott kan med jämna mellanrum åka på så kallade ”missions” till olika delar av världen för att bekanta sig med lokala förhållanden och få input till det fortsatta lagstiftningsarbetet. På Nils Torvalds förslag har fiskeriutskottet beslutat att skicka just en sådan delegation till Åland för att bekanta sig med fiskerinäringen runt Östersjön i allmänhet och det åländska, småskaliga fiskeriet i synnerhet, berättar Torvalds åländske specialmedarbetare Anton Nilsson i ett pressmeddelande.

I delegationen ingår Torvalds och tre andra Europaparlamentariker och resten är politiska rådgivare och tolkar.

De ska på måndag den 16 juli möta representanter för lagtinget och landskapsregeringen, samt folk från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

På tisdagen besöker de fiskodlingarna Fifax och Storfjärdens fisk och åker sedan på en fisketur tillsammans med Ålands fiskare med start i Hamnsundet.