DELA
Foto: Janne Suhonen

EU-bollen nu hos statsrådet

Finland har skyldighet att arbeta för en åländsk plats i Europaparlamentet i de fortsatta brexitförhandlingarna.

Det är kontentan i ett brev från landskapet till riksregeringen.
Nya Åland har tidigare skrivit om att man från åländskt håll aktivt går in för att försöka nappa åt sig en av 73 stolar i Europaparlamentet som kanske blir tomma i och med att Storbritannien lämnar EU.

I fredags lyftes frågan upp på högsta nationella nivå då landskapsregeringen postade ett brev till statsrådet i Helsingfors. Beskedet till riket är tydligt:

– Landskapsregeringen förutsätter att landskapsregeringen ges möjlighet att delta i statsrådets fortsatta förberedelser inför förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. Landskapsregeringen förutsätter att landskapets positioner tas med i det fortsatta arbetet och utgår ifrån att landskapets intressen bevakas vid förhandlingarna.

Ett principbeslut

Landskapet hänvisar till en utredning som statsrådet gjort 2012 då dåvarande regering i Finland försökte få en extra plats i parlamentet. I utredningen finns bland annat följande text:

”Statsrådet fattade i april 2009 ett principbeslut om landskapet Ålands medverkan och inflytande i EU-ärenden. I principbeslutets ingress konstateras att det finns ett behov av att kompensera landskapet för den behörighet som genom EU-medlemskapet har överförts till unionens kompetensområde. I beslutet konstaterar regeringen att den ska medverka till att utveckla landskapets inflytande på arbetet i Europaparlamentet. Enligt beslutet ska statsrådet i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelning av parlamentsplatser hävda Ålands internationella särställning och självstyrande status.”

En påminnelse

Den texten gäller fortfarande och bör beaktas också nu i brexitförhandlingarna betonar landskapet i brevet.

– Landskapsregeringen utgår ifrån att denna fråga aktivt drivs av Finland i de interna EU-förhandlingarna.

Landskapet tar inte upp EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP) förslag att Åland borde anhålla om att få bilda en egen valkrets.

– Nej, det blir en senare fråga. Brevet nu ska ses som en påminnelse till riket om att det faktiskt finns ett principbeslut om att arbeta för en åländsk plats, säger minister Nina Fellman (S).