DELA
Foto: Jonas Edsvik

EU ändrar inte snusförbudet

– Snusförbudet i EU ligger fast, skriver Eko-redaktionen vid Sveriges Radio på sin hemsida.

Förbudet prövas i EU-domstolen men enligt generaladvokatens förslag till dom som presenterades i går är inga förändringar att vänta.

– Det här är andra gången som förbudet mot försäljning av snus inom EU prövas i EU-domstolen. Förra gången, 2004, förlorade Swedish Match och argumenten i dag är i stort sett desamma, att snuset är hälsofarligt och kan locka unga att börja röka, och det finns enligt generaladvokaten inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att snuset kan få fler att sluta röka, skriver Ekot.