DELA

Åland gallup: Ett stort stöd för att slopa skatteundantag

Vad är viktigare, taxfree som möjliggör tätare trafik till och från Åland eller att kunna importera saker till ön utan en massa tullbyråkrati? Enligt Åland Gallup är svaret: import.