DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>LÅNGHYRA Aktiebolaget Iris Utvecklingscenter föreslås få hyra naturbruksskolans utrymmen på tio år.

Ett steg närmare vårdhem i Jomala

Naturbruksskolan som ett vårdhem för missbrukare har nu tagit ett steg närmare.

Landskapsregeringen har beslutat att skriva ett avtal om avsiktsförklaring med bolaget Iris Utvecklingscenter.
Aktiebolaget, som driver flera kliniker i Sverige, bedriver vård och behandling av människor med olika former av missbruk eller beroenden och psykisk ohälsa.

Innehållet i avsiktsförklaringen beskrivs i en bilaga som bifogats. Avtalet gäller användningen av byggnader och områden vid Jomala gård.

Avsikten är att Iris får hyra naturbruksskolans elevbostäder med 24 rum och större delen av skolbyggnaden, det vill säga kontor, undervisningsutrymmen och kök. Också delar av trädgården och odlingsområden ska ingå i hyresavtalet som ska omfatta tio år från och med september 2016

Iris har möjlighet att utvidga hyresavtalet till att gälla också andra delar av fastigheten.

Landskapsregeringens fastighetsverk ska ställa i ordning lokalerna till överenskommen nivå innan hyresförhållandet inleds. Fastighetsverket ska ha hand om fastighetsskötsel och löpande underhåll.

Naturbruksskolans grannar har protesterat mot planerna på ett vård- och behandlingshem i byn.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!