DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ett steg mot försoning i kommundebatten

Den hittills kraftigt infekterade debatten om kommunindelning fick en försonande avslutning i måndagens lagtingsdebatt. Nu vill man i stället hitta samarbetslösningar över partigränserna för att lösa kommunfrågan.– Det åländska samhället har varken tid eller råd med utredningar som bara hamnar i byrålådan, sade bland annat Centerns Roger Nordlund.

Efter ett sedvanligt irriterat replikskifte mellan lagtingsledamot Nina Fellman (S) och vicelantrådet Harry Jansson (C) i lagtingsdebatten om nya kommunindelningslagen, klev Janssons partikollega Roger Nordlund upp i talarstolen för att gjuta olja på vågorna.

Nordlund konstaterade att debatten om kommunindelningen blivit alltför polariserad och att både regeringsblocket och oppositionen måste vara villiga att släppa på prestigen för att uppnå resultat. Roger Nordlund lyfte också fram den förra kommunindelningsutredaren Siv Sandberg som en bra resurs för landskapsregeringen.

– Man måste vara beredd att kompromissa för att skapa en stark och uthållig kommunsektor. Jag tror också att det kan vara bra av landskapsregeringen att ta lärdom av det som gjordes under den förra mandatperioden, sade han under sitt anförande.

”Måste ingjuta hopp”

Nordlund fick beröm för sitt försök att förbättra tonen.

– Jag vill uppriktigt tacka Roger Nordlund för byte av tonläge. Det är betydligt bättre att avsluta en lång debatt i den här andan, än det som hände häromdagen. Det är bra att ledamot Nordlund ger en bild av ett parti som är villigt att debattera bredare och mer långsiktigt, sade bland andra Socialdemokraternas Camilla Gunell, som föreslog bildande av en parlamentarisk arbetsgrupp som ett sätt att samarbeta över partigränserna.

–  Vi måste ingjuta hopp i kommunerna att det inte är farligt att gå samman och minska klyftorna mellan landsbygd och stad. Finns det inte små ansatser man redan nu kan göra för att komma fram till ett resultat, undrade Gunell.

Lantrådet lovade bredare samarbete

Även lantrådet Veronica Thörnroos (C) intog talarstolen och försäkrade att landskapsregeringen ska försöka bredda sitt samarbete i frågan genom att ”ta fasta på de utsträckta händer som kommer både från Lib och S”.

– Jag lovar inte att en parlamentarisk grupp är det bästa, men vi lovar att vi ska försöka hitta samarbetslösningar i större utsträckning än tidigare, sade hon.

Thörnroos tyckte också att det fanns två huvudorsaker till att den förra lagen, under regeringen Sjögrens tid, inte gick genom.

– Det fanns ovanfrån-diktat och tiden var för knapp. Det blev forcerat och fanns inte ännu någon acceptans för det.

Enligt Nina Fellman fanns det dock inte något större motstånd bland invånarna, utan hos centerpolitikerna ute i kommunerna. Katrin Sjögren (Lib), tidigare lantråd, höll med.

–Ålänningarna var redo för en kommunreform, sade Sjögren.

Ville förkasta

Under debatten, som blev den sista om just den här lagen, reseverade sig Jessy Eckerman (S) mot lag- och kulturutskottets betänkande och ville att förslaget skulle förkastas. Hon fick understöd av partikollegan Nina Fellman. Omröstningen slutade dock i klar majoritet för ja-sidan. 21 ledamöter röstade ja till förslaget, tre nej (Jessy Eckerman (S), Nina Fellman (S), Camilla Gunell (S)) och fyra ledamöter avstod från att rösta – samtliga liberaler – (Katrin Sjögren, John Holmberg, Simon Påvals och Pernilla Söderlund). Två ledamöter var frånvarande (Ingrid Zetterman (Lib) och Anders Eriksson (ÅF)). I liberala lagtingsgruppen var det bara Rainer Juslin som röstade för lagförslaget.

Katrin Sjögren lämnade istället in ett förslag till kläm om att regeringen ska ge lagtinget kompletteringar om lagframställningarna kring kriskommunreformer, något som understöddes av partikollegan Simon Påvals. Omröstningen om klämmen bordlades dock till nästa plenum.