DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ett hållbart Åland bär både människa och natur

Ett hållbart Åland 2051? Den visionen har det omfattande nätverket Bärkraft som blomstrat upp under året.

– Det är inte fråga om, utan hur, säger hållbarhetsstrategen Micke Larsson.
– Hållbarhetsarbete är ju inget nytt påfund i det åländska samhället. Det verkar ju som att varje generation försökt lämna över samhället i lika bra skick som man fått det. Men Åland har ändå dragits med i globaliseringen och därmed också dragits med i en ohållbar utveckling.

Det konstaterar Micke Larsson som fått i uppdrag att som hållbarhetsstrateg övervaka det arbete som ska göra Åland till en hållbarhetsmodell innan 2051. Vilket inte är en lätt uppgift.

– Det går inte att kopiera någonstans ifrån rakt av. Det finns inget samhälle som är helt och hållet hållbart idag.

Arbetet, som inleddes 2014, har detta år fått en rejäl skjuts med bland annat workshops och visioneringar kring hur ett bärkraftigt Åland ska se ut. Och Bärkraft är just vad arbetsnamnet för satsningen är.

– Visionsformuleringen lyder: ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.”

Formuleringen har gjorts av hållbarhetsrådet, ett råd som tillsattes vid forumet för samhällsutveckling i februari i samband med att nätverket Bärkraft bildades. Nätverket är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett hållbart Åland. Rådet, som består av både politiker, näringslivsrepresentanter och hållbarhetsengagerade, fick i uppdrag att formulera visionen med utgångspunkt i den workshop som lockade 96 deltagare från samhällets olika sektorer. Deltagarnas gemensamma önskemål utkristalliserade sig i tre grundbeståndsdelar för ett hållbart Åland, som återspeglas i visionen.

– De är människan, samhället och Ålands unicitet.

För att uppfylla visionen behövs gemensamma mål, och dessa har tagits fram av en expertpanel, bestående av 59 sakkunniga, i våras.

– Experterna var representanter från bland annat landsbygdsutvecklingen, miljösektorn, näringslivet, sjöfarten och politiken. Det var en väldig bredd med många perspektiv.

Målen som togs fram gäller för Åland 2030 och stöder sig mycket på FN:s Agenda 2030 och de 17 globala hållbara utvecklingsmålen.

– Vår vision är för 2051, men vi behöver också mål på kortare sikt. För planeten är 2051 en kort tid, men för oss är det väldigt långt borta.

Läs mer i dagens Nya Åland.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.