DELA

Ett första ja till förkörsrätt

Stadsstyrelsen i Pargas ställer sig positiv till att fordon från åländska kommuner längs Södra linjen får förkörsrätt på de två landsvägsfärjorna mellan Pargas och Nagu och Nagu och Korpo i Åbolands skärgård.

Socialdemokraterna i styrelsen hävdade att det skulle vara orättvist mot de som bor i Nagu och Korpo men de röstades ner med 9–2.

Kökar, Föglö och Sottunga har ansökt om förkörsrätt efter att personer fastnat i färjköer och därför missat båten hem från Galtby till Åland.

Pargas beslut är ett utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland som har det sista ordet i frågan. (tt-s)