DELA

Ett besvär mot Svinryggens miljötillstånd

En markägare har besvärat sig till Ålands förvaltningsdomstol mot ÅMHM:s beslut att bevilja Svinryggens Deponi Ab tillstånd att bygga en biogasanläggning i anslutning till sin befintliga verksamhet på Svinryggen i Jomala.