DELA

Estland med i issamarbete

Samarbetet för att säkra vintersjöfarten på ett kostnadseffektivt sätt förbättras ytterligare i och med att Sverige, Finland och Estland tecknat en överenskommelse om isbrytning i Östersjön.

– Finland och Sverige har sedan länge ett väl fungerande samarbete inom isbrytningen. Genom att bland annat utnyttja de båda ländernas isbrytare som en gemensam resurs säkras vintersjöfarten till hamnarna i Bottniska Viken. Detta har resulterat i betydande effektiviseringar på lång sikt för bägge parter, skriver svenska Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Nu utökas samarbetet med Estland som ny part. Man hat bland annat kommit överens om att undersöka möjligheterna för att uppnå synergieffekter i utveckling, upphandling, ägande och drift av isbrytare. (tt-s)