DELA

Enklare regler för virkeslagring

I stormens spår det finns stort behov av virkeslagring på olika platser och även invid vägarna.

Normalt krävs det tillstånd för att hålla upplag längs med landskapets vägar, men landskapsregeringen har infört ett förenklat förfarande där det räcker med en anmälan. Detta gäller i första hand till den 30 juni i år.

Dock framhåller landskapsregeringen att virkesupplag nära väg utgör en trafikfara om det placeras felaktigt.

– Placering av virkesupplag ska därför alltid väljas så att trafiksäkerheten påverkas så lite som möjligt.

På landskapsregeringens hemsida, under rubriken ”Trafikinformation efter stormen Alfrida”, finns en bilaga med namnet ”Virkeslagring längs med väg” där man kan läsa mer.