DELA
Foto: Jonas Edsvik

Enkät om elevers väg till skolan

Mariehamns stad skickar i dagarna ut en enkät till eleverna i stadens skolor om hur de tar sig till skolan.

Enkäten har formulerats av Mathias Björkman, miljövetarstudent, och ingår i stans nya miljöprogram. Syftet är att kartlägga hur skoleleverna tar sig till och från skolan, och hur det är ställt med trafiksäkerheten och tryggheten längs vägen.

– Resultatet av resvaneundersökningen kommer att hjälpa oss i arbetet med att prioritera insatser för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresande. Vi hoppas så många som möjligt svarar, säger Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad.

Enkäten är helt anonym, och öppen till den 6 januari.