DELA
Foto: Erkki Santamala

Enigt ja till Mariepark

Stadsutvecklingsnämnden säger ja till en lyxig stugby i Mariepark i Västra hamnen.

Men infarten måste placeras i det nordöstra hörnet.
Entreprenören Dennis Janssons planer på att bygga en hotellstugby på Marieparktomten öster om hamnterminalen blir nu en fråga för stadsstyrelsen. Stadsutvecklingsnämnden godkände i kväll det förslag till ändring av stadsplanen som projektet kräver.

– Nämnden var enig, alla var väldigt positiva till förslaget, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

– Beträffande infarten är nämndens krav att den placeras i tomtens nordöstra hörn, antingen vid parkeringsplatsen eller i korsningen Neptunigatan-Gnistvägen.

Projektet består enligt planerna av 50 hotellstugor och ett poolområde med bastu. Den nuvarande byggnaden mittemot hamnterminalen blir servicehus med café eller restaurang. Anläggningen, som skulle vara öppen vår, sommar och höst, ökar enligt stadsarkitektkansliet hamnens attraktionskraft.